کاور روی آب استخر , پتوی روی آب

این نوع پوشش با هدف تامین تمیزی آب استخر در مواقعی که مورد استفاده قرار نمیگردد طراحی و تولید میشود.

این پوششها نسبت به سقفهای کامل استخر هزینه بسیار پایینتری دارند.علاوه بر تمیز ماندن آب استخر به خصوص در ویلاهای خارج از شهر، در جهت حفظ دمای آب استخر و جلوگیری از پرت حرارت برای استخرهای با آب گرم نیز به خوبی عمل کرده و با استفاده از کاورهای سولار باعث افزایش دمای آب استخر تا ۱۲ درجه سانتیگراد نسبت به استخرهای روباز خواهد شد.کاورهای سولار به واسطه حبابهای هوای داخل آن همیشه بر روی آب شناور بوده و با وزن بسیار کم به راحتی حول محور جمع کن دستی کاور تابیده و به راحتی قابل جابجائی میباشد.این نوع پوششها هم چنین به دلیل جلوگیری از تبخیر آب استخر نقش بسیار موثری در صرفه جوئی آب مصرفی استخر دارند و در استخرهای سرپوشیده نیز با جلوگیری از انتشار بخار آب استخر در محیط بسته مانع تخریب تاسیسات و ابنیه فضای سرپوشیده خواهد شد .