پوششهای متحرک تخت کشوئی

این نوع پوشش به صورت شیب دار یکطرفه و یا دو طرفه قابل اجرا می باشد. در این نوع پوشش سقف به صورت مجزا از دیواره ها پوشش داده می شود. پوشش سقف به صورت پنلهای تخت کشویی ساخته می شود که درون ریلها و سازه منحصر به فرد خود حرکت می کنند.

جنس پوشش می تواند از شیشه های سکوریت و یا شیشه های سکوریت لمینت شده جهت جلوگیری از ریختن قطعات شیشه در هنگام شکستن و یا از ورق های پلی کربنات سه جداره انتخاب شود. پنل های متحرک سقف در هنگام باز شدن در زیر هم قرار می گیرند و فضایی معادل یک سو م و یا یک چهارم کل سقف را اشغال خواهند نمود.

پنل های سقفی می توانند به صورت برقی و یا دستی بنا به درخواست مشتری جابجا شوند. قطعات متحرک به صورت کاملا آب بندی بر روی ریل ها حرکت نموده و از نظر نفوذ گرد و غبار نیز کاملا محفوظ می باشند.