با توجه به استفاده گسترده بسیاری از شرکتهای داخلی از تصاویر سایتهای خارجی به اطلاع میرساند تمامی تصاویر موجود در سایت آفالینا از پروژه های متعدد اجرا شده توسط این شرکت انتخاب گردیده است.

RSS
پارک آبی شهریار
پوشش دیواره بر روی دیوار های جانبی
پوشش دیواره دار - امیر دشت
پوشش دیواره دار کردان
پوشش دیواره دار - لواسان 2
پوشش دیواره دار - لواسان 3
پوشش دیواره دار - محمد شهر کرج
پوشش دیواره دار - رشت
پوشش دیواره دار - شهرک غرب
پوشش دیواره دار - شهرک غرب 4
پوشش دیواره دار - شهرک غرب 5
پوشش دیواره دار - تهران دشت کرج
پوشش دیواره دار - امیر دشت 1
پوشش دیواره دار - مهر شهر 2
پوشش دیواره دار - مهر شهر 3
پوشش دیواره دار - مهر شهر کرج
پوشش دیواره دار - ولنجک
پوشش دیواره دار قوسی - حمیدیه کرج
پوشش دیواره دار کوتاه - زیبا دشت کرج
پوشش استخر - لاهیجان
پوشش استخر - قزوین
پوشش قوسی ترکیبی - مهر ویلا کرج
پوشش قوسی یکطرفه - گلزار
پوشش قوسی یکطرفه - ولنجک
پوشش متحرک - اتاق نجوم
پوشش متحرک دیواره دار - دهکده فردیس
پوشش متحرک دیواره دار - نوشهر
پوشش متحرک دیواره دار - شهرک زعفرانیه
پوشش متحرک دیواره دار - شهریار
پوشش متحرک دیواره دار - زعفرانیه
پوشش متحرک دیواره دار یکطرفه - آبسرد
پوشش متحرک دیواره دار - اصفهان
پوشش متحرک دیواره دار - فردیس
پوشش متحرک دیواره دار - محمد شهر کرج
پوشش متحرک دیواره دار - سرخرود
پوشش متحرک دیواره دار - ونک
پوشش متحرک استخر - عباس آباد شمال
پوشش متحرک استخر - اقدسیه تهران
پوشش متحرک استخر - اجدانیه
پوشش متحرک استخر - دیباجی شمالی
پوشش متحرک استخر - اصفهان
پوشش متحرک استخر - جعفریه کرج
پوشش متحرک استخر - کامرانیه
پوشش متحرک استخر - کرج
پوشش متحرک استخر - کلاردشت
پوشش متحرک استخر - کردان
پوشش متحرک استخر - مقدس اردبیلی
پوشش متحرک استخر - محمد شهر
پوشش متحرک استخر - شهرک غرب
پوشش متحرک استخر - شهرک غرب 6
پوشش متحرک استخر - شهرک غرب 7
پوشش متحرک استخر - شهرک غرب 8
پوشش متحرک استخر - شریعتی
پوشش متحرک استخر - شمال
پوشش متحرک استخر - اندرزگو
پوشش متحرک استخر - تهران
پوشش متحرک استخر - زعفرانیه
پوشش متحرک استخر و اتاق بازی کودک
پوشش متحرک استخر - بروجرد
پوشش متحرک استخر - دیباجی
پوشش متحرک استخر - محمد شهر 3
پوشش متحرک کوریدر پیاده روی - تهران
پوشش متحرک ریموت دار - متل قو
پوشش متحرک روی دیوار - کند الیا
پوشش متحرک سقف با ریموت - اوشان
پوشش متحرک تمام قوس - تهران
پوشش متحرک تراس - تبریز
پوشش متحرک یکطرفه - شهریار
پوشش متحرک یکطرفه - شیراز
پوشش متحرک یکطرفه تکیه گاهی - دروس
پوشش متحرک یکطرفه تکیه گاهی - دزاشیب
پوشش ثابت استخر - کرمان
پوشش ثابت استخر - لواسان
پوشش ثابت استخر - اوشان
پوشش ثابت استخر - آمل
پوشش ثابت سقف - کارخانه دلپذیر
پوشش تمام قوس - چالوس
پوشش تمام قوس -چیزر
پوشش تمام قوس - جردن
پوشش تمام قوس - سعادت آباد
پوشش تمام قوس - سعادت آباد
پوشش تمام قوس - زعفرانیه
پوشش تمام قوس - دماوند
پوشش تمام قوس - دهکده شیرین
پوشش تمام قوس - دزاشیب
پوشش تمام قوس - کوی فراز
پوشش تمام قوس - مقصود بیک
پوشش تمام قوس مهر شهر
پوشش تمام قوس - متل قو
پوشش تمام قوس - نیاوران
پوشش تمام قوس - پاسداران
پوشش تمام قوس - رامسر
پوشش تمام قوس - صدر
پوشش تمام قوس - شهرک آنا
پوشش تمام قوس - سهیلیه کرج
پوشش تمام قوس - اقدسیه
پوشش یکطرفه - دماوند چشمه اعلاء
پوشش یکطرفه -کردان ولیان
پوشش یکطرفه تکیه گاهی - لواسان
پوشش یکطرفه تکیه گاهی - شهرک آنا
پوشش یکطرفه تکیه گاهی - کردان
پوشش یکطرفه تکیه گاهی - شهرک غرب
سقف متحرک ویید - رامسر
سقف متحرک - کرمان
سقف متحرک بر روی دیوار - شمال آناروار
سقف متحرک تمام قوس - خزر شهر
پوشش متحرک رستوران - تهران گاندی
تهران ولنجک 3
پوشش متحرک رستوران - تهران
پوشش متحرک تراس - تهران
کوریدر ورودی زمین فوتبال