• پوششهای متحرك تخت كشوئی                             

اين نوع پوشش به صورت شيب دار يكطرفه و يا دو طرفه قابل اجرا مي باشد. در اين نوع پوشش سقف به صورت مجزا از ديواره ها پوشش داده مي شود. پوشش سقف به صورت پنلهای تخت كشويي ساخته مي شود كه درون ريلها و سازه منحصر به فرد خود حركت مي كنند.

جنس پوشش مي تواند از شيشه های سكوريت و يا شيشه های سكوريت لمينت شده جهت جلوگيری از ريختن قطعات شيشه در هنگام شكستن و يا از ورق های پلي كربنات سه جداره انتخاب شود. پنل های متحرك سقف در هنگام باز شدن در زير هم قرار مي گيرند و فضايي معادل يك سو م و يا يك چهارم كل سقف را اشغال خواهند نمود.

پنل های سقفي مي توانند به صورت برقي و يا دستي بنا به درخواست مشتری جابجا شوند. قطعات متحرك به صورت كاملا آب بندی بر روي ريل ها حركت نموده و از نظر نفوذ گرد و غبار نيز كاملا محفوظ مي باشند.

RSS
1
1
جزئیات
2
2
جزئیات
3
3
جزئیات
4
4
جزئیات
5
5
جزئیات
6
6
جزئیات
7
7
جزئیات
8
8
جزئیات
9
9
جزئیات
10
10
جزئیات
11
11
جزئیات
12
12
جزئیات
13
13
جزئیات
14
14
جزئیات
15
15
جزئیات
16
16
جزئیات
17
17
جزئیات
18
18
جزئیات
19
19
جزئیات
20
20
جزئیات
21
21
جزئیات
22
22
جزئیات
23
23
جزئیات
24
24
جزئیات
25
25
جزئیات
26
26
جزئیات
26
26
جزئیات
27
27
جزئیات
27
27
جزئیات