برآورد قیمت

برآورد قیمت

برای داشتن یک برآورد قیمت اولیه لازم است ابعاد (طول و عرض) دقیق داخل استخر (آبخور استخر) و هم چنین مقدار سنگ حاشیه موجود در اطراف استخر را اندازه گیری کرده و با ذکر نوع پوشش انتخابی به کارشناسان ما اطلاع دهید تا در کوتاهترین زمان هزینه اجرای پوشش متحرک برای شما برآورد گردد.