مزایا و فواید

مزایا و فواید

1 – پوششهای ما به شما اجازه ميدهد كه فصل استفاده از استخر رو باز خود را برای تمام طول سال حفظ نمائيد.

2- شما ميتوانيد قطعات متحرك را بر روی استخر خود به نرمی حركت دهيد و از شنا در هوائی آزاد لذت ببريد.

3- جلوگيری از اتلاف وقت شما و كاستن از دفعات تميز كردن استخر ويا محيط داخل پوشش.

4- كاهش دفعات چك كردن كيفيت آب و سنجش درجه سختی آب به دليل محافظت دائمی از آب استخر و تميزی هميشگی آن.

5- كاهش استفاده از مواد ضد عفونی كننده آب .

6- جلوگيری از نوسانات دمای آب استخر در طی مدت ساعات شب .

7- حركت نرم و راحت قطعات بر روی ريلهای مخصوص كوتاه آلومينيومی .

8- جلوگيری از تبخير و كاهش آب استخر .

9- گرمايش مجانی آب (تا13 درجه افزايش دما ) بدون آلودگی محيط زيست با استفاده از تابش اشعه خورشيد و استفاده از اين منبع عظيم انرژی پاك وهم چنين جلوگيری بسيار زياد از پرت حرارت ناشی از وسايل گرمايشی آب استخر و عدم اتلاف انرژی با عنايت به افزايش قابل ملاحظه بهای آن .

10- جلوگيری از ديد مشرف بناهای مجاور به استخر خصوصی و محافظت اعضای خانواده ايرانی از نگاههای كنجكاو و مزاحم اطراف .

11- عكس العمل سريع و فوری در جهت پوشاندن سقف استخر در مواقع تغيير شرايط آب و هوا و وزش باد های ناگهانی دراستخرهای ويلاهای خارج شهر و مناطق ييلاقی .

12- عدم نياز به پوشاندن و يا باز كردن دائمی سقف استخر در فصلهای مختلف با استفاده از وسايل غير بهداشتی نظيرپارچه ، برزنت ، نايلون ...

13- كاهش قابل ملاحظه ميزان تخريب استخر وتجهيزات و تاسيسات آن در فصل سرد و تحت تاثير تغييرات شديد دمايی.

14- حفاظت كودكان – سالمندان و يا حيوانات خانگی از خطر سقوط در استخر .

15- جلوگيری از نفوذ اشعه ماورائ بنفش خورشيد و سوزش پوست بدن و تاثيرات سوء آن .

16- طراحی شده بر اساس تحمل بار برف سنگين و بادهای شديد در محيط های مختلف.

17- سيستم قفل پوشش برای افراد غريبه و كودكان .

18- ماندگاری طولانی،استحكام و پايداری سازه آلومينيومی و ورقهای پلی كربنات برای ساليان متمادی.

19- داشتن يك سيستم حركتی تخت، روان و بازدارنده از لغزش و انحراف بواسطه ريلهای جانبی .

20- اتصالت مخفی و ظريف اجزاء در سازه اصلی بدون رويت پيچها.

21- ساخت تميز و حرفه ای محصولات .

22- سرويس و خدمات دائمی پس از فروش محصولات در صورت نياز.